Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/mahdi/cast/files/sherak/all.php on line 23

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/mahdi/cast/files/sherak/all.php on line 23

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/mahdi/cast/files/sherak/all.php on line 26

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/mahdi/cast/files/sherak/all.php on line 26
صدای شکفتن
 
تنهایی 
شعر و صدای اصلان قزل لو

|Download تنهایی|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 27/9/1396 و ساعت 16:27:53

ماه 
شعر، سروده ی اصلان قزل لو با صدای شاعر

|Download ماه|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 27/9/1396 و ساعت 01:56:55

"گم شده" 
نگاه می کنم/ از زیز برفی که/ دیگر سفید نیست./ به بهاری که...

|Download "گم شده"|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:31

مرثیه 


|Download مرثیه|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:31

در امواج سند (2) 
سروده ی دکتر مهدی حمیدی شیرازی

|Download در امواج سند (2)|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:30

دنیای دیوانه- سروده ی اصلان قزللو 


|Download دنیای دیوانه- سروده ی اصلان قزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:30

صوفی بیا - حافظ 


|Download صوفی بیا - حافظ|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:29

عاشقانه 3 


|Download عاشقانه 3|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:29

دیوار 


|Download دیوار|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:29

عاشقانه 2 


|Download عاشقانه 2|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:29

امید شیرین 


|Download امید شیرین|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:29

میلاد بامداد-سرزده ی اصلان قزللو 


|Download میلاد بامداد-سرزده ی اصلان قزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:29

بهار - سروده ی اصلان قزللو 


|Download بهار - سروده ی اصلان قزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:28

دو رنگی 


|Download دو رنگی|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:28

یلدا 
سده اي نه./ هزاره اي نه./ هزاران هزاره پيش،/ آسمان را/ سقف كوتاه؛/ دريچه اي نه ؛/ نوري نه؛/ جهان در ظلمت هزار توي خود ،/ سرگردان/ . مردمان،/ هزاران هزاره ،/ همچنان چشم درچشم ظلمت./ كه آن شب ديرپاي نه بن پيدا ،/ جنيني كه/ فشرده بود/ در بطن خود/ سال هاي سال / بي چاره اي، / از فراغت شد./ رخنه اي در گرفت/ در تیرگی./ تولد نور،/ نخست قطره اي؛/ آن گاه،/ دريايي/ چشم ها را/ تماشایی کرد/

|Download یلدا|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:27

هندسه ی عشق - سروده ی اصلان قزللو 


|Download هندسه ی عشق - سروده ی اصلان قزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:26

نامحرم 


|Download نامحرم|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:25

آی برف 
روز برفی تان زیبا و خوش

|Download آی برف|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:25

عابر- سروده ی اصلان فزللو 


|Download عابر- سروده ی اصلان فزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:25

انتخاب - سروده ی اصلان قزللو 


|Download انتخاب - سروده ی اصلان قزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:25

راهنما 


|Download راهنما|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:24

فریاد 
تاب سبز برگ، بر شاخه، در بزم رنگی خزان، کوهی بود؛ که آن، زتدگی را فریاد می کرد و، این، رقص را!

|Download فریاد|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:24

چرک نویس 
این قدر سیاه نکن/ روزگار سپیدش را

|Download چرک نویس|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:24

رویش جهان 
برای منصور خورشیدی، که شعرش ،اتفاق تازه ای ست.

|Download رویش جهان|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:24

بهار 


|Download بهار|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:24

سرگرمی 


|Download سرگرمی|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:24

"چشم بادامی" برای مردم با فرهنگ و پر تلاش ژاپن 


|Download "چشم بادامی" برای مردم با فرهنگ و پر تلاش ژاپن|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:23

عاشقانه 1 


|Download عاشقانه 1|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:23

قحط سال 


|Download قحط سال|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:23

مسافر 


|Download مسافر|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:23

همراه 
رودی نیست/ مردابی ست/ که لم داده/ در هرم بی رمق آفتاب/ این روزهای تنهایی/ جاری می شد/ بی گمان/ پایی داشت/ اگر

|Download همراه|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:23

در امواج سند (1) 
شعری از دکتر مهدی حمیدی شیرازی

|Download در امواج سند (1)|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:23

metro 


|Download metro|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:22

قله 
درست از همین نقطه/ آغاز می شود...

|Download قله|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:22

سرزمین سوخته 


|Download سرزمین سوخته|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:22

سنجاق 
دو شعر: 1- پروانه 2-ناشناس

|Download سنجاق|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:22

بازی 


|Download بازی|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:22

دمی با حافظ  


|Download دمی با حافظ |
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:22

شعرها 


|Download شعرها|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:21

که گفت ؟ - حافظ 


|Download که گفت ؟ - حافظ|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:20

شعری از فروغ 


|Download شعری از فروغ|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:20

خاطره 


|Download خاطره|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:20

آرزوی های برفی - سروده ی اصلان قزللو 


|Download آرزوی های برفی - سروده ی اصلان قزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:19

حس سبز 
دوستان گرامی همراه بهار که با جامه های صد رنگش به استقبال نوروز می رود، با هم از مرز زمستان می گذریم. بهار و نوروز را از ته دل به همه ی شما تبریک می گویم . روزهای خوب و شادمانه ای داشته باشید.

|Download حس سبز|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:19

عاشقانه ی 4 


|Download عاشقانه ی 4|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:19

باورکن! 


|Download باورکن!|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:19

تمرین 


|Download تمرین|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:18

عاشقانه 
می آیم / آن سوی دنیا هم که باشی

|Download عاشقانه|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:18

همراهی 

هر چه پنهان می کنم

زخم هایم را

باز در کوچه می آید

پایی خسته

پا به پایم|Download همراهی|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:18

دیدارها - بیژن جلالی 


|Download دیدارها - بیژن جلالی|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:18

شاد زی - رودکی 


|Download شاد زی - رودکی|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:18

قحط سال 


|Download قحط سال|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:17

عبور- سروده ی اصلان قزللو 


|Download عبور- سروده ی اصلان قزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:17

خواب 


|Download خواب|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:17

جمله ی بی نقطه ی نگاهت 3 
چهر شعر: 1-قطار مترو 2-همراه 3-قحط سال 4-راه نما كوچه ي ديروز،/ تاریک ؛/ كوچه ي امروز،/ بن بست./ فردا را گم مي كنم؛/ با اين كوچه هاي تاريك بن بست،/ تو اگر،/ روشن نگذاري چراغ خانه و/ باز نگذاری/ پنجره ات را./

|Download  جمله ی بی نقطه ی نگاهت 3|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:17

نگاه 


|Download نگاه|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:16

بهانه-سروده ی اصلان قزللو 


|Download بهانه-سروده ی اصلان قزللو|
ارسال شده توسط اصلان قزللو در 6/9/1395 و ساعت 23:35:16


© 2006-2014 PersianCast.com & Cast.ir | All rights reserved
Powered by Avijeh Infoware | Web Development Services